HYUNDAI TRUCK & BUS TRƯỜNG CHINH

2450 ql1a , trung mỹ tây, q12, hcm, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh - 0968409385 -

HYUNDAI đầu kéo HD1000

1.985.000.000 VNĐ
Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh
-1%

Hyundai New Mighty 110SP

670.000.000 VNĐ
Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh
-2%

HYUNDAI COUNTY 2019

1.300.000.000 VNĐ
Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh

HYUNDAI SOLATI 2019

10.000.000 VNĐ
Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh
-99%

Hyundai N250 SL

475.000.000 VNĐ
Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh
-2%

Hyundai Porter H150

370.000.000 VNĐ
Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh
-3%