Quy định về hình thức thanh toán

Quy định về hình thức thanh toán

Việc thanh toán hàng hóa được người mua và người bán trực tiếp thỏa thuận với nhau, nhưng phải đảm bảo đúng pháp luật, hàng hóa phải có nguồn gốc xuất sứ rõ ràng, xuất hóa đơn đầy đủ và phải đảm bảo đầy đủ giấy tờ pháp lý cho các mặt hàng quảng cáo trên hanaco.vn

Chia sẻ: