ShacMan Howo - Rita Võ

XLHN, Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh - 0902512562 -

XE BEN SHACMAN 4 CHÂN 8X4 - SHACMAN RITA VÕ

1.410.000.000 VNĐ
Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
-1%

Đầu Kéo Howo A7 2019 - Howo Rita Võ

1.300.000.000 VNĐ
Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
-2%

Xe Ben Howo 4 Chân Ga Cơ 2017 - HOWO RITA VÕ

1.470.000.000 VNĐ
Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
-1%

Xe Bồn Trộn Bê Tông HOWO 10m3 - HOWO RITA VÕ

1.200.000.000 VNĐ
Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
-2%

RoMooc Ben JUNTONG Cao Cấp 2018

620.000.000 VNĐ
Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh

XE TẢI SHACMAN 4 CHÂN 17.97T 8X4 - SHACMAN RITA VÕ

980.000.000 VNĐ
Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh

XE TẢI 5 CHÂN SHACMAN 22.2 TẤN 10x4 - SHACMAN RITA VÕ

1.175.000.000 VNĐ
Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
-1%

Xe Bồn Trộn Bê Tông HOWO 12m3 - HOWO RITA VÕ

1.340.000.000 VNĐ
Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
-1%

Xe ben Hyundai Xcient 3 chân 6x4

1.300.000.000 VNĐ
Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh

XE BEN 3 CHÂN SHACMAN 6x4 10M3 - SHACMAN RITA VÕ

1.215.000.000 VNĐ
Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
-1%

ĐẦU KÉO HYUNDAI XCIENT 360HP

1.400.000.000 VNĐ
Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh

Xe Bồn Trộn Bê Tông Shacman 10m3 - SHACMAN Rita Võ

1.220.000.000 VNĐ
Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
-2%

XE BEN HOWO 4 CHÂN THÙNG VUÔNG - HOWO RITA VÕ

1.500.000.000 VNĐ
Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
-2%

XE BEN HOWO 3 CHÂN 10M3 BẢN ĐỦ - HOWO RITA VÕ

1.260.000.000 VNĐ
Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
-1%