Nhà Máy Doosung Vina

KCN Nhơn Trạch 3, Long Thọ, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai - 0902512562 -

RoMooc Xương Doosung 2 Trục 20Feet 2019 - Nhà Máy Doosung Vina

225.000.000 VNĐ
Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
-3%

Romooc Xương Doosung 2 Trục 40 Feet 2019 - Nhà Máy Doosung Vina

225.000.000 VNĐ
Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
-3%

Romooc Sàn Doosung 3 Trục 30 Feet 2019 - Nhà Máy Doosung Vina

310.000.000 VNĐ
Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
-2%