Nhà Máy Doosung Vina - Nhơn Trạch Đồng Nai

KCN Nhơn Trạch 3, Long Thọ, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai - 0902512562 -