Xe Chuyên Dụng Khác

XE QUÉT HÚT BỤI GEMEI S10 CHẠY BẰNG ĐIỆN

440.000.000 VNĐ
Quận 9, Thành Phố Hồ Chí Minh
-5%

XE QUÉT HÚT BỤI GEMEI S6

350.000.000 VNĐ
Quận 9, Thành Phố Hồ Chí Minh
-6%

XE QUÉT HÚT BỤI GEMEI S8

320.000.000 VNĐ
Quận 9, Thành Phố Hồ Chí Minh
-6%

Xúc Lật LGZT T956N 1.7m3 - Xúc Lật MIK Miền Nam

558.000.000 VNĐ
Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
-10%

Xúc Lật 1.5m3 MIK T939L - Xúc Lật MIK Miền Nam

358.000.000 VNĐ
Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
-9%

Xúc Lật LGZT - T928FC Gầu Gắp Gỗ - Xúc Lật MIK

225.000.000 VNĐ
Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Xúc Lật LGZT T928LC 0.9m3 2019 - Xúc Lật MIK Miền Nam

215.000.000 VNĐ
Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
-3%

Máy đào XGMA 822

1.850.000.000 VNĐ
Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
-3%

Xúc Lật LGZT T916N 0.4m3 - Xúc Lật MIK Miền Nam

147.000.000 VNĐ
Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
-4%

Xúc Lật LGZT T918N 0.6m3 2019 - Xúc Lật MIK Miền Nam

196.000.000 VNĐ
Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
-2%

Xúc Lật LGZT LG920NA 0.8m3 2019 - Xúc Lật MIK Miền Nam

207.000.000 VNĐ
Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
-6%